Welkom

Er zijn momenten in je leven dat je uit balans geraakt door persoonlijke, relationele of professionele moeilijkheden. Wellicht heb je al pogingen ondernomen om terug in evenwicht te komen en toch heb je een aanhoudend gevoel het roer niet meer in handen te hebben. Op die momenten kan het waardevol zijn om professionele begeleiding te zoeken.

Psychotherapie kan je helpen om weer vat te krijgen op de dingen die je nu lijken te ontglippen. Doorheen de therapiesessies gaan we samen op zoek naar jouw talenten om opnieuw keuzes te zien. Via gesprekken en beleven, via denken en doen, in veiligheid en vertrouwen, komen we samen tot een waardevol herstelproces. We staan stil bij jouw problemen en moeilijkheden. We hebben aandacht voor wat er niet goed gaat, vooral om inzicht te krijgen in wat overigens wel goed verloopt.

We zoeken samen naar jouw mogelijkheden en krachten want er is geen standaardbehandeling die voor iedereen geldt. Evenmin zijn er kant-en-klare oplossingen voor je kwetsbaarheid. Daarom nemen we samen de tijd die nodig is om te werken rond jouw specifieke hulpvraag en je persoonlijk levensverhaal.

Samen zoeken we naar de verandering die gewenst en haalbaar is

Wie ben ik

Als therapeut word ik gedreven door het geloof dat mensen voortdurend persoonlijk ontwikkelen.
Dit is een proces dat ik met mensen wil aangaan: hen laten groeien tot een punt in hun leven van waaruit ze terug verder kunnen. Hoe ik dit aanpak kan je op deze website ontdekken.

Ik ben een 57-jarige therapeute, die doorheen diverse opleidingen en professionele ervaring een ruime bagage heeft opgebouwd in het begeleiden van mensen.

Opleidingen :
– Gezinsbegeleiding (Balans, Gent)
– 4-jarige therapie-opleiding Oplossingsgerichte Cognitieve en
Systeemgerichte Psychotherapie en Coaching (Korzybski-instituut, Brugge)
– Trainer rond automutilatie (Pittem)

Professionele ervaring :
– Kliniek Sint-Jozef Pittem, afdeling jongvolwassenen
– Kliniek Sint-Jozef Pittem, afdeling angst-, stemmings- en persoonlijkheidsproblematiek
– Mobiele team regio Roeselare (tot op heden, halftijds)
– Tejo Brugge, als vrijwillig therapeut
– Zelfstandige praktijk als psychotheapeut in Bredene

Ik ben lid van twee intervisiegroepen met maandelijkse bijeenkomst.  Deze groepen bestaan uit collega-therapeuten.
Daarnaast ben ik lid van de Vlaamse Vereniging van Oplossingsgerichte Deskundigen (VVDO).

Voor wie

Hieronder vind je enkele voorbeelden van moeilijkheden waarmee mensen geconfronteerd kunnen worden.

Je voelt je al een tijd somber en lusteloos. ’s Morgens opstaan is moeilijk, eigenlijk vraag je je af waarom dat moet.

Je verliest enorm veel tijd doordat je bezig bent met controleren of alles recht staat of ligt. Hierdoor kan je de dingen die je graag doet, niet meer doen.

Je hebt erg veel schrik van naalden. Je zou eigenlijk naar de dokter moeten voor een belangrijk onderzoek, maar hierdoor lukt dit niet.

Je hebt iets meegemaakt dat je blijft achtervolgen. Soms is het alsof je dit alles herbeleeft. Het lijkt alsof je nooit nog rust zal vinden.

Je had al meerdere keren op totaal onverwachte momenten een paniekaanval. Hierdoor vermijd je om op straat te komen als dat niet nodig is.

Je was steeds een doorzetter en een harde werker, maar plots is het alsof je geen energie meer hebt. Zo ken je jezelf niet.

De laatste tijd zijn er in jouw leven een aantal zaken waarmee je zit. Je voelt dat ze op jou wegen en wil graag een manier vinden om hiermee om te gaan.

Je ervaart dat mensen steeds over jouw grenzen gaan. Je wil dit niet, maar toch gebeurt het.

Je hebt een aantal relaties achter de rug. Telkens wanneer je het gevoel had dat het serieus werd, werd je angstig en verbrak je de relatie. Nochtans verlang je naar geborgenheid.

In mijn praktijk begeleid ik zowel individuele (jong)volwassenen als koppels en gezinnen. Ik wil een ruimte creëren waarin je kan praten over datgene waarover je je zorgen maakt, in veiligheid en vertrouwen.
In gezinstherapie kan er gewerkt worden rond onderlinge relaties, communicatie, conflicthantering, herstellen van negatieve omgangsvormen en het herstellen van vertrouwen.

Hoe verloopt een therapie

Aanmelding
Je kan zelf contact opnemen via telefoon of mail, al dan niet na doorverwijzing van jouw huisarts of van een andere hulpverlener.

Eerste gesprek
In een eerste kennismakingsgesprek wil ik samen met jou kijken naar jouw vragen en moeilijkheden.  We verkennen waar je last van hebt en wat je anders zou willen.   Het onderzoeken van jouw hulpvraag vormt de basis van ons behandelplan.

Na dit eerste gesprek bepaal je zelf of je verder op het aanbod wilt ingaan. Je kan onmiddellijk een vervolgafspraak maken of je kan er thuis rustig over nadenken en nadien terug contact opnemen. .

Indien ik niet de meest geschikte hulp kan bieden, dan zoek ik samen met jou naar een passende doorverwijzing.

Verdere verloop
In samenspraak met jou worden er verdere sessies gepland. De timing kan verschillen naargelang het verloop van de therapie.

Gesprekstherapie kan helpen om meer inzicht te krijgen en om terug in jouw kracht te komen opdat je met meer mogelijkheden de draad van je eigen leven, samen met de mensen rondom jou, kan opnemen. Dit alles gebeurt met betrokkenheid en respect voor jouw tempo en veiligheid.
Daarnaast kunnen hypnose en lichaamsgerichte technieken helpend zijn.  Ik geef aan hoe we kunnen werken en toets af of dit aansluit bij jouw verwachting, elke therapie is immers maatwerk en moet zo optimaal mogelijk afstemmen op jouw noden en verlangens.

Op het einde van de gesprekken wordt er telkens bevraagd in hoeverre de gesprekken nog aansluiten bij je doelen en kan er telkens bijgestuurd worden..

Duur en frequentie van begeleiding
Hoe lang de therapie duurt is niet op voorhand te voorspellen. Ik streef naar een begeleiding op maat: zo kort als mogelijk, zo diepgaand als nodig, volgens jouw wensen. Ook de frequentie (wekelijks, tweewekelijks, …) van de sessies hangt af van jouw behoeften en evolueert vaak tijdens de duur van de begeleiding. Samen bekijken we wat voor jou het beste werkt !

Hoe aanmelden

Hoe aanmelden
Via telefoon of e-mail, kan u bij mij terecht om een afspraak te maken.

Ik vind het belangrijk dat mensen snel geholpen worden: binnen een termijn van maximum 10 dagen krijgt u een eerste afspraak. Om dit te blijven garanderen, vraag ik dat mensen die een afspraak willen annuleren, dit minimaal 2 werkdagen op voorhand doen (indien niet, dan worden er annulatiekosten aangerekend) .

Locatie
Bredene, Prinses Marie-Josélaan 17
Er is parking voor de deur

Tarieven
€ 50 per uur voor individuele therapie
€ 80 per uur voor koppel- of gezinstherapie

Ziekenfonds en terugbetaling
Er is GEEN terugbetaling mogelijk