Hoe verloopt een therapie

Aanmelding
Je kan zelf contact opnemen via telefoon of mail, al dan niet na doorverwijzing van jouw huisarts of van een andere hulpverlener.

Eerste gesprek
In een eerste kennismakingsgesprek wil ik samen met jou kijken naar jouw vragen en moeilijkheden.  We verkennen waar je last van hebt en wat je anders zou willen.   Het onderzoeken van jouw hulpvraag vormt de basis van ons behandelplan.

Na dit eerste gesprek bepaal je zelf of je verder op het aanbod wilt ingaan. Je kan onmiddellijk een vervolgafspraak maken of je kan er thuis rustig over nadenken en nadien terug contact opnemen. .

Indien ik niet de meest geschikte hulp kan bieden, dan zoek ik samen met jou naar een passende doorverwijzing.

Verdere verloop
In samenspraak met jou worden er verdere sessies gepland. De timing kan verschillen naargelang het verloop van de therapie.

Gesprekstherapie kan helpen om meer inzicht te krijgen en om terug in jouw kracht te komen opdat je met meer mogelijkheden de draad van je eigen leven, samen met de mensen rondom jou, kan opnemen. Dit alles gebeurt met betrokkenheid en respect voor jouw tempo en veiligheid.
Daarnaast kunnen hypnose en lichaamsgerichte technieken helpend zijn.  Ik geef aan hoe we kunnen werken en toets af of dit aansluit bij jouw verwachting, elke therapie is immers maatwerk en moet zo optimaal mogelijk afstemmen op jouw noden en verlangens.

Op het einde van de gesprekken wordt er telkens bevraagd in hoeverre de gesprekken nog aansluiten bij je doelen en kan er telkens bijgestuurd worden..

Duur en frequentie van begeleiding
Hoe lang de therapie duurt is niet op voorhand te voorspellen. Ik streef naar een begeleiding op maat: zo kort als mogelijk, zo diepgaand als nodig, volgens jouw wensen. Ook de frequentie (wekelijks, tweewekelijks, …) van de sessies hangt af van jouw behoeften en evolueert vaak tijdens de duur van de begeleiding. Samen bekijken we wat voor jou het beste werkt !